pátek 21. ledna 2011

ČeMBA jede dál!

Ano jede, a to i proto, že navzdory snahám bývalého vedení o zrušení asociace dokázali její řadoví členové zániku sdružení zabránit:

  • Na jejich podnět vydal Okresní soud v Jablonci předběžné opatření, zamezující dalším destrukčním aktivitám bývalého předsedy Tomáše Kvasničky.
  • Mandátem více než třetiny všech členů byla svolána mimořádná členská schůze, která do vedení organizace zvolila nový výkonný výbor v čele
    s Václavem Volrábem
    (iniciativa www.kolanakrivo.cz)
  • Nebývalá aktivita řadových členů při záchraně organizace, hájící zájmy terénních cyklistů v České republice, je jasným signálem oprávněnosti její existence a novým impulsem pro její další úspěšné působení.
  • Je také velmi silným motivátorem nového vedení pro jejich další činnost, směřující ke znovuzískání ztraceného kreditu a důvěryhodnosti sdružení.

Odborná erudice, otevřenost a respekt k členům i partnerům jsou základními kameny další existence organizace, jež chce hájit zájmy terénních cyklistů tak, aby měli v České republice kde jezdit.

Co ale ČeMBA potřebuje nejvíce, je podpora co nejširší cyklistické veřejnosti, která si zodpovědně uvědomuje nutnost jejího působení na poli státní správy, ochrany přírody a propagace zdraví prospěšných rekreačních aktivit.

Myslete na budoucnost a osobně podpořte myšlenku České Mountainbikové Asociace a staňte se jejími členy!

www.cemba.eu

Žádné komentáře:

Okomentovat