středa 5. ledna 2011

Renata Šedová stahuje svoji kandidaturu

Renata Šedová dnes stáhla svoji kandidaturu do výkonného výboru ČeMBA. Přesto zveřejňujeme krátké představení její osoby a hlavně důvody jejího rozhodnutí.


RNDr. Renata Šedová
45 let, Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

Vzdělání: vysokoškolské – Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor hydrogeologie
Koníčky:
  • sport - hlavně in-line bruslení, cykloturistika, bajkování (začátečník), běh na dlouhé tratě v přírodě, skate na běžkách a další
  • čtení knížek všeho druhu
  • a hlavně rodina (děti 5 a 11 let)
ČeMBA

K ČEMBĚ mě přivedla teprve v posledních letech objevená a o to větší radost z bajkování a také moje profese projektového manažera a spolumajitelky firmy, která pro regiony vytváří rozvojové projekty. Členem ČEMBY jsem krátce, cca od poloviny roku 2010

Výzva k podání kandidatury přišla velice narychlo v hektické předvánoční době. Mrzela mě patová situace, která ve sdružení nastala. A protože mě v následných letech čeká nejen bajkování, ale také práce na koncepci singltreků a terénních stezek na Východě Čech, vyvstal ve mně silný pocit, že bych mohla či měla ČEMBĚ nějak pomoci v jejím zachování. Kandidaturu jsem podala s mnoha nedořešenými otázkami, na které jsem mezi svátky hledala odpovědi a nakonec jsem se rozhodla svoji kandidaturu stáhnout.

Rozumnou úvahou jsem nakonec nenašla kapacitu na zodpovědné zastávání funkce člena výkonného výboru od členů výboru se v nejbližším období bude očekávat zajištění spousty organizačních a stabilizačních kroků, webu, financování atd. V této věci bych se nechtěla angažovat - svůj přínos jsem spatřovala spíše v záležitosti vybudování dobré pozice ČEMBY jako autority a metodika pro rozvoj a užívání terénních stezek a budování singltreků u různých státních i soukromých organizací.

I když nekandiduji, dovoluji si velice stručně připojit svoji vizi ČEMBY:
  1. JE NÁM SPOLU FAJN: vytvářet prostor pro komunikaci bajkerů jako specificky potrefených lidí, kteří se potřebují setkávat, vyměňovat zážitky, názory atd. Tedy prostor na webu, na akcích více či méně organizovaných, asi spíše v regionálních komunitách, občas celorepublikově.
  2. OTEVŘENÁ ORGANIZACE: jednoduché stanovy, které umožňují vstup prakticky komukoliv, kdo má rád nebo sympatizuje s bajkem bez jakékoliv diskriminace. Účast osob podnikajících v projektování a realizaci treků vidím jako přínosnou, nepovažuji ji za střet zájmů. Cíleně bych přizvala k účasti autority veřejného a sportovního života, které budou za ČEMBOU stát.
  3. AUTORITA, METODIK A TVŮRCE BAJKOVÁNÍ V ČR: cílenou komunikací s orgány státní správy, velkoplošnými vlastníky apod. postupně vytvářet vhodné aprůchodné modely řešení pro tipování, užívání a značení terénních stezek a pro projekci, budování a provoz singltreků, včetně modelů organizace a financování. Modely, o které se bude možné při rozvoji terénů pro bajkování v ČR stále více opírat. Výhledově možná směřující k určité prověřené a schůdné metodice, zastřešené autoritou ČEMBY (možná časem i garantované). Organizační zastřešení akcí na zajištění terénních stezek v regionech (brigády).
  4. STABILNÍ ORGANIZACE: Dobře fungující vedoucí tým s vybudovanou strukturou pilířů v regionech a oborech (mít své lidi). Zajištěné financování pro odborný servis, správu a akce:
  • vybudovat pozici, kdy se lze opřít o veřejné dotace (státní, krajské, samosprávné)
  • zdroje opřené o kvalitní marketing (výhodné sponzorství pro výrobce kol, velké firmy toužící po dobrém profilu, zajištění a prodej ČEMBA výrobků, reklama na webu ČEMBY, příspěvky a dary členů a příznivců..)


Těším se na spolupráci s výkonným výborem

Renata Šedová, v Žamberku, 5.1.2011
sedova@orlicko.cz
603 956 870

Žádné komentáře:

Okomentovat