čtvrtek 6. ledna 2011

Představení kandidátů do výkonného výboru

Vzhledem k blížícímu se termínu konání mimořádné členské schůze si Vám dovolujeme blíže představit kandidáty do výkonného výboru a na pozici předsedy občanského sdružení ČeMBA

Kandidáti jsou řazeni chronologicky podle abecedy.

Jiří Bartoň
24 let, Praha, student


Vzdělání: student magisterského programu Architektura a stavitelství na FSV ČVUT

Koníčky: Hlavní náplní mého života je architektura a cyklistika. Na bajku si dám rád technický švih, celodenní túru spojenou s prožitkem z přírody i několikatýdenní cykloexpedici za poznáním jiných krajů a kultur. Kolem Prahy si rád zajezdím na Točné, v Posázaví i na Brdech, za hranicemi jsem projel část Balkánu, Skandinávii a Podkavkazí. Rád se vypravuji do přírody i pěšky s báglem a při tom se snažím zachytit věci, které mě zaujmou, na fotografiích. A když občas zbude čas, věnuji ho i nějakému kulturnímu programu.

Vztah k ČeMBA: V ČeMBě jsem, tuším, od roku 2008. Od začátku mi přišlo důležité, aby tu byla nějaká organizace zastupující bajkery. Na dosavadní ČeMBě mi vadila malá orientace na růst členské základny a neprůhlednost záměrů vedení, které vedly ke ztrátě jeho důvěryhodnosti a k současné situaci.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Směr, který by měla ČeMBA, podle mě, nabrat, by měl přinést širokou členskou základnu, kterou by organizace zastupovala v jednání se státní správou a dalšími organizacemi. Čemba by měla být založena na vzájemné důvěře vedení a členů a na jakési pospolitosti. Čemba by měla motivovat své členy k dobrovolnosti. Nemyslím, že by měla být silný centralizovaný orgán, který uskutečňuje projekty celorepublikového významu, ale že by měla zastřešovat aktivity svých členů na lokální úrovni. Do výkonného výboru ČeMBy kandiduji hlavně kvůli tomu, aby ČeMBA byla. O jejím programu se dá následně diskutovat. Jako pracující student nemohu a nechci ČeMBě "upsat duši", ale mám ve zvyku, když už se do něčeho pustím, brát to vážně a dělat to pořádně.

* * *

Lukáš Drbohlav
34 let, Praha, IT Operations manager


Vzdělání:

Koníčky: Od mládí hraji fotbal, není to tak dávno co jsem s kolem začal jezdit do zaměstnání, pak víc a víc až se z cyklistiky stala moje hlavní mimopracovní aktivita.

Vztah k ČeMBA: Do ČeMBA jsem vstoupil na začátku roku 2010. Chápal jsem jako smysluplné podporovat bikovou organizaci, i přesto že jsem o ní měl málo informací. Také mě lákalo poznat nové přátele které spojuje stejný koníček. Bohužel realita v ČeMBA komunitě nebyla v určitém kontextu úplně příjemná.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Důležitými kroky po mimořádné členské schůzi bude stabilizace fungování organizace, její civilizované převzetí od bývalého vedení a vyřešení všech kontroverzních kroků jako je vylučování a pozastavování členství.
Myslím si že základním pilířem fungování ČeMBA by měla být biková advokacie, tedy aktivita která bude aktivně řešit podporu a rozvoj terénní cyklistiky v ČR. Důležitým předpokladem je však otevřenost a důvěryhodnost organizace, výrazně početnější členská základna než je nyní, zajištěné transparentní financování a transparentní provoz, ochota konstruktivně a věcně debatovat s laickou i odbornou veřejností.

* * *

Hynek Javor
37, Praha


Vzdělání: Mendlova Universita Brno, PEF

Koníčky: sport, historie

Vztah k ČeMBA: člen neco přes rok, za tu dobu jsem se účastnil čemba vyjížděk, čvíkendu, čbrigády, čsrazů, a hlavně jsem za čembu loboval na Ministerstvu pro místní rozvoj. Aktivitu v tom směru jsem pozastavil poté co jsem se dozvěděl o existenci Singltrek s..r.o. a hlavně o okolnostech za kterých vzniklo. A Čekal jsem jak se věc vysvětlí. Nezájem vedení o diskuzi se členy vedl k vytvoření iniciativy čembaplus , které jsem aktivním účastníkem.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Návrat ke kořenům, co se týká činnosti čemby a co nejlepší možné navázání na její předcházející činnost, podpora projektu Lesní stezky, zachování partnerství se všemi smluvními subjekty.
Široké fórum členů, jejich aktivní zapojení do práce pro organizaci. Tak aby všechno neviselo jen na výkonném výboru. Nastavení motivací ve směru získávání sponzorů.
Aktivní ochrana stávající sítě cest a stezek, monitoring – lepší využití stávající legislativy kdy občanské sdružení může být za určitých podmínek být úřady informováno o zahajovaných stavebních řízeních na určitém území, teoreticky i na území celé naší vlasti. Toto se týká i “vylepšení” cest asfaltem. Jednotlivec nemá možnost podat žádost o informování o zahajovaných správních řízeních.
Vypracování návodu pro členy jak na regionální úrovni chránit svoji cestičku.
Vypracování evidence používaných stezek a vytvoření tlaku na jejich lepší legislativní ochranu.
Budování dobrého jména ČeMBy, lobování za zájmy terénního cyklisty.

* * *

Aleš Linhart
38 let, Vizovice (okr. Zlín), kartograf a redaktor cyklomap v SHOCart spol. s r.o., průvodce CK Kudrna


Vzdělání: UP Olomouc (výchova dětí mimo vyučování - ekologická výchova)
Koníčky: Mountain Bike Orienteering (MTBO), hory, v zimě běžecké lyžování, od raného mládí orientační běh

Vztah k ČeMBA: člen od roku 2007, stál u duchovního zrodu bajkové organizace v ČR i jejího fyzického vzniku

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: ČeMBu na počátku cítil, jako organizaci, která se měla zastat bikerů v době, kdy sílil odpor KČT proti užívání turistického značení a
měla vyvažovat zájmy jiných skupin (pěší turisti, lesáci, myslivci apod.)
ČeMBa by se měla v následujícím roce otřepat z krize a v rámci finančních možností navázat na to nejdůležitější, co bylo vykonáno od jejího vzniku. Navázat na jednání se státní správou a jinými subjekty na poli bajkové advokacie. O ČeMBě se ví, nicméně někdy je její obraz zkreslený. Zúžit šíři záběru, zaměřit se na rozšíření členské základny a operovat na jednáních silným mandátem a širokou členskou základnou tak, aby se dalo říct, že ČeMBA opravdu mluví za bikery v ČR. Z ekonomického hlediska považuji za nezbytné napojení na subjekty, které v oboru terénní cyklistiky podnikají (výrobci kol, podnikatelé v cestovním ruchu, cyklistické obchody apod.)
V oboru cykloturistiky se pohybuji profesně přes 10 let a mám za sebou např. i jednání s AOPK, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci mnohem dříve než ČeMBA. Na jejím základě jsem prosazoval v minulosti s jednotlivými správami CHKO zákresy neznačených doporučených cest pro cyklisty do cyklomap SHOCart (nyní také online na www.cykloatlas.cz). Rád bych v práci v ČeMBA zužitkoval své zkušenosti a věnoval se mapování vhodných stávajících cest pro terénní cyklisty a udržení jejich legálního užívání.

* * *

Sandra Tejnecká
26 let, Olomouc, Štěpánov u Olomouce, OSVČ – grafické studio


Koníčky: Na kole jezdím něco mezi XC a FR, nejvíce si užívám jízdu z kopce, jsem častým návštěvníkem bikeparků a bike resortů, jinak mým dalším koníčkem je i má práce, tedy design.

Vztah k ČeMBA: Členkou ČeMBA jsem od roku 2007.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: ČeMBu beru jako odbornou, lobistickou organizaci za práva bajkerů. Náplň její činnosti by tedy měla být následující: dohlížet nad možnosti volného pohybu terénních cyklistů v přírodě po stávajících lesních cestách a stezkách včetně turistických chodníků, vyjednávat o této problematice s úřady, a ochranářskými subjekty typu CHKO, lobovat za práva bajkerů u politiků apod. Dále podporovat projekty, které mají příznivý dopad na případné zlepšení podmínek pro cyklisty (např. Rychlebské stezky, Singltrek pod Smrkem, ale i různé bikeparky pro technické způsoby ježdění) a stejně tak podporovat iniciativy, které si kladou za cíl zachovat stávající možnost pohybu po stezkách (např. Kola na křivo).
Nemělo by v postojích ČeMBy docházet k vyčleňování různých skupin bajkerů na ty, které budou podporovány a které ne, avšak vždy by to mělo mít něco společného s terénní cyklistikou – tzn. rovný přístup ke všem skupinám (XC, enduro, sjezd, turisti apod.)
ČeMBA by měla být, pokud jí to podmínky umožní, správcem ochranné známky Singltrek, v opačném případě by se měla snažit o její zrušení a to z důvodu, že jediný kdo může objektivně hodnotit kvalitu, je subjekt neziskový.
ČeMBA by měla dbát na maximální transparetnost vůči svým členům a to např. tím, že z každého jednání VV by měl vzniknout heslovitý zápis se zaznamem všech hlasování a tím, jak kdo hlasoval, vyjma věcí kdy to neumožní okolnosti, avšak těchto věcí by mělo být minimum. Dále by nový VV měl více využívat moderní technologie k navázání zpětné vazby od členů formou přímé demokracie tedy jakéhosi hlasování na dálku rozeslaného všem členům.
V současné situaci, kdy ČeMBA nemá a v dohledné době zřejmě mít nebude, žádné zaměstnance, kteří by se věnovali této problematice naplno, nemůže nezaznít otázka, a kladu si ji neustále také já, kdo to všechno bude vlastně dělat. Můj závěr je takový, že není nutně potřeba, aby ČeMBA byla hyperaktivní ve všech zmiňovaných oblastech, ale měla by fungovat jako zastřešující dohled nad okolním děním, a v případě potřeby být schopná zasáhnout, a to buď z řad VV, nebo dobrovolnosti zůčastněných členů. Samozřejmě ale vidím některé aktivity (např. oslovování politiků, komunikaci s úřady, pořádání brigád apod.), které se mohou i v menším počtu aktivních lidí dělat pravidelne.

* * *

Richard Vik
36 let, Praha

Vzdělání: SPŠ strojní

Koníčky: Sport především kolo a vše co s ním souvisí. Jezdím rád „toulavé XC na pohodu“ především v oblastech s co možná nejnižší kumulací lidí. Můj domácí revír je na jih od Prahy – Točná, Posázaví, Brdy, Karlštejnsko. Do přírody se rád vypravím i pěšky s dětmi a fotoaparátem v ruce. Rád poslouchám energickou rockovou a punkovou muziku.

Vztah k ČeMBA: Členem ČeMBA jsem od jejího vzniku v roce 2007. Uvítal jsem vznik organizace zastupující bikery a až do jara 2010 jsem byl ryze pasivním členem. Ale z důvodu znepokojení informacemi šířícími se o ČeMBA jsem se v průběhu loňského roku o dění uvnitř organizace začal zajímat a snažil se přimět vedení k urovnání nastalé situace.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Do budoucna by se ČeMBA měla konsolidovat a měly by se vyřešit spory s bývalým vedením. Měla by se snažit získat širší (i naprosto pasivní) členskou základnu aby její hlas měl ve společnosti větší váhu. Měla by monitorovat připravované právní úpravy a zasazovat se proti případnému zhoršení podmínek pro terénní cyklistiku (např. NP Křivoklátsko), případně se snažit tyto podmínky v již problematických oblastech zlepšovat. Byl bych rád, když by se podařilo zřídit nebo oživit „oblastní buňky“, které by byly schopny detailněji monitorovat problémy v jejich regionu, řešit je s vedením ČeMBA a případně pomoci s organizací údržby stávajících stezek.

* * *

Mgr. Ing. Zdeněk Tomica
38 let, Praha a Karviná


Vzdělání: vysokošké v oborech: právo, ekonomie, filozofie a historie

Koníčky: MTB (XC, 4X, DH), silniční cyklistika, jednokolka, lyže, snowboard, běžky, brusle, in-line, joga, dobré jídlo (Italie) a víno, Cuba Libre

Vztah k ČeMBA:
člen ČeMBA od samého začátku působení sdružení. Vždy jsem bral ČeMBA jako užitečného zástupce ve věci bránění práv bikerů a prosazovatele myšlenky neasfaltové terenní cyklistiky.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby:
Současné zaměření a cíle sdružení ČeMBA vůči veřejnosti či státním orgánům jsou v pořádku a není třeba na nich nic měnit. Je třeba jen otevřít sdružení ČeMBA široké bikerské veřejnosti na opravdu demokratických principech (demokratizovat stanovy sdružení), stabilizovat situaci v ČeMBA a hlavně zamezit, aby cíle ČeMBA byly zneužívaný pro osobní prospěch jednotlivců. V rámci svého působení v ČeMBA bych rád využil svého právního vzdělání, které bude třeba při stabilizaci sdružení a řešení případných právních sporu s bývalým vedením sdružení, nesnášenlivosti vůči korupčnímu jednání a chuť hájit zájmy širokého bikerstva (i toho pasivního, co platí jen členské příspěvky a chce mít jen kde jezdit)

* * *

Václav Volráb
37 let, Kublov (okr. Beroun), nyní se věnuje malému developmentu, facility management


Vzdělání:
Gymnázium

Koníčky: MTB, fotografování, kultura

Vztah k ČeMBA:
člen od roku 2008, vstoupil jsem v reakci na možné vyhlášení NP Křivoklátsko

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby:
Úkolem pro následující období je především stabilizace organizace, s tím související pokus o dohodu s předchozím vedením, což věřím, že je stále možné a vlastně i pro všechny žádoucí. Bude rovněž nutné změnit znění stanov, o kterých si myslím, že jsou v některých bodech sepsány účelově a ne úplně směřují k efektivnímu fungování organizace. Jako nejdůležitější úkol spatřuji rozšíření členské základny a 3.000 - 5.000 členů se mi nezdá být nereálným cílem. Tohoto množství lze dosáhnout jen a pouze usilovnou pěčí o dobré jméno organizace u všech bikerů. Už nechci, abych se snad měl stydět za samolepku, nášivku, dres či triko s nápisem ČeMBA. Jen dostatečně početná základna dá silný mandát k jednání s úřady. ČeMBA tak bude i atraktivním partnerem pro ostatní subjekty. S rozšiřováním členské základny souvisí dopracování mechanizmů udělování čestného členství v ČeMBA respektovaným osobnostem širší bajkovou veřejností. Kredit organizace by to jistě zvýšilo.

Do budoucna bych rád inicioval zapojení členské základny do zmapování těch nejlepších tras pro bajkování, které si dnes spíše každý tak trochu necháváme pro sebe, což je pro každého místně neznalého bajkera velká škoda.

9 komentářů:

 1. chybí mi tu pan otec zakladatel!?. Že by byl do VV nezvolitelný si osobně, bohužel???, nemyslím. Ale jak je vidět, opravdu je mu už čemba ukradená, není to jeho živobytí...

  Jan Zeman

  OdpovědětVymazat
 2. Poslal jsem některým kandidátům do VV níže uvedené dotazy. Odpovědi těch kandidátů, kteří mi dovolí, abych jejich názory tady zveřejnil, sem budu postupně dávat.

  Otázky:

  1, co si myslite o legalnosti zpusobu svolani a prubehu posledni clenske schuze CeMBy dne 5.12.10 ?

  2, umoznite mne a Julimu zucastnit se clenske schuze dne 16.1.11 jako plnopravnym clenum, nebo alespon jako clenum s docasne pozastavenym
  clenstvim ?

  3, pokud to druhe, date nekam na zacatek programu schuze bod s nasi obhajobou a nasledne bod s hlasovanim o tom, zda zustaneme cleny CeMBy ci nikoliv ?

  OdpovědětVymazat
 3. Jiří Bartoň mi odpověděl:

  1, Na inkriminované schůzi jsem bohužel nebyl, takže mohu hodnotit pouze ze zprostředkovaných informací, na jejichž základě si myslím, že schůze byla účelově zmanipulovaná a její výsledky nemohou být považovány za platné.

  2, Z dalších zachycených informací usuzuji, že by bylo možné a vhodné, aby členská schůze rozhodla o Vašem dalším členství (pokud si dobře pamatuji, tak je na členské schůzi aby rozhodla o členech, kterým VV členství pozastavil). Osobně jsem tedy pro, aby se Vaše obhajoba a hlasování o Vás zařadilo na začátek schůze.

  OdpovědětVymazat
 4. V čem byla schůze 5.12.2010 nelegální?

  OdpovědětVymazat
 5. Zdeňku, myslíš, že je potřeba v tomhle okamžiku řešit ty otázky, které jsi napsal? Schůze proběhla, bylo na ní hlasováno a výsledky, které z vzešly jsou spíše věci morálky, než práva.
  Osobně průběh výroční ČS, ač nerad, akceptuji a nechávám prostor novému vedení a členům, jak naloží s tím co se na VČS událo. Nemám snahu jakkoliv zasahovat do aktuálního dění, ani se schůze účastnit.
  Myslím, že organizátoři nyní dělají pro čembu dost, včetně ochrany práv a majetku sdružení (viz doména cemba.cz).
  Mám dojem, že zpochybnění legálnosti průběhu ČS by v tomto okamžiku bylo spíše na škodu věci.

  OdpovědětVymazat
 6. Já bych spíše řekl, že jde o právní otázky, které má smysl řešit jen v morální rovině. Proto je také důležité vědět, co na tyto problémy říkají kandidáti do VV a členové.

  Osobně považuji členskou schůzi z 5.12.2010 za nelegální.

  Je pěkné, že někdo dokázal 3.1.11 vrátit údaj o držiteli domény zpět z fyzické osoby Tomáše Kvasničky na o.s. ČeMBA (viz http://www.nic.cz/whois/?d=cemba.cz) a je natolik skromný, že se s tím zde ani nepochlubil, ale to nic nemění na tom, že ve věci morálky se, kromě Jirky Bartoně, myslím nikdo nevyjádřil.......

  OdpovědětVymazat
 7. Vrácení domény byla kolektivní snaha, proto ta naše skromnost..:-)

  Spolu jsme, Zdeňku, podobné otázky mailem hodně komunikovali, proto jsem to tady dále již neřešil.

  OdpovědětVymazat
 8. Vašek Volráb mi na podobné otázky, jako uvádím výše (můj příspěvek z 11. ledna 2011 12:53), odpovedel toto:

  kopie z 21.12.10 18:54
  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  1. nesouhlasim s docasnym pozastavenim prijimani novych clenu v obdobi 20.11. - 5.12.

  2. nesouhlasim se zakazem vstupu na schuzi clenum s pozastavenym clenstvim

  3. nesouhlasim s docasne pozastavenym clenstvim dne 4.12.

  4. nesouhlasim s dokumentem "Pravidla pro poradani clenske schuze CeMBA, o.s. dne 5.12."

  5. kdo je ci neni clen se bude urcovat dle databaze clenu CeMBA
  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  OdpovědětVymazat
 9. Richar Vik na moje otázky (viz výše můj příspěvek z 11. ledna 2011 12:53), odpověděl takto:

  Schuze 5.12.10 PODLE MEHO NAZORU neprobehla korektne. Na chyby ve svolani jsem upozornoval na CeMBA foru jeste pred jejim uskutecnenim a to jsem jeste netusil, jak probehne a co na ni TK a VV predvedou. Jak jiste vis, schuze byla pravne napadena a bylo vydano predbezne opatreni.

  Mne jde hlavne o stabilizaci CeMBA, proto je moji snahou aby vsechny kroky ktere nasleduji byly nenapadnutelne a proto, do doby nez pripadny soud rozhodne jinak, musim brat schuzi za platnou. Pri hlasovani jsi byl vyloucen
  (osobne jsem pro vylouceni tebe a ani nikoho jineho ruku nezvedl) a ja to ted respektuji a vnimam te jako neclena.

  OdpovědětVymazat