pátek 21. ledna 2011

Weblog se přesouvá na nový web

Podařilo se nám rozjet nový web na adrese www.cemba.eu. Cíle tohoto weblogu byly dosaženy a další aktuality naleznete už pouze na oficiálním webu ČeMBA.

Děkujeme za přízeň a sejdeme se v Čembě!

ČeMBA jede dál!

Ano jede, a to i proto, že navzdory snahám bývalého vedení o zrušení asociace dokázali její řadoví členové zániku sdružení zabránit:

 • Na jejich podnět vydal Okresní soud v Jablonci předběžné opatření, zamezující dalším destrukčním aktivitám bývalého předsedy Tomáše Kvasničky.
 • Mandátem více než třetiny všech členů byla svolána mimořádná členská schůze, která do vedení organizace zvolila nový výkonný výbor v čele
  s Václavem Volrábem
  (iniciativa www.kolanakrivo.cz)
 • Nebývalá aktivita řadových členů při záchraně organizace, hájící zájmy terénních cyklistů v České republice, je jasným signálem oprávněnosti její existence a novým impulsem pro její další úspěšné působení.
 • Je také velmi silným motivátorem nového vedení pro jejich další činnost, směřující ke znovuzískání ztraceného kreditu a důvěryhodnosti sdružení.

Odborná erudice, otevřenost a respekt k členům i partnerům jsou základními kameny další existence organizace, jež chce hájit zájmy terénních cyklistů tak, aby měli v České republice kde jezdit.

Co ale ČeMBA potřebuje nejvíce, je podpora co nejširší cyklistické veřejnosti, která si zodpovědně uvědomuje nutnost jejího působení na poli státní správy, ochrany přírody a propagace zdraví prospěšných rekreačních aktivit.

Myslete na budoucnost a osobně podpořte myšlenku České Mountainbikové Asociace a staňte se jejími členy!

www.cemba.eu

úterý 18. ledna 2011

Zápis z členské schůze

K předešlé zprávě se závěry členské schůze doplňujeme i notářsky ověřený zápis z členské schůze.

Co se děje
 1. Výkonný výbor Čemby odvolal na svém prvním jednání pokladníka Tomáše Kvasničku. Novým pokladníkem sdružení se stal Zdeněk Tomica.
 2. Byl zřízen bankovní účet a v nejbližších dnech zprovozníme mechanismus obnovy členství, jakož i přijímání nových členů. Výše příspěvků zůstala nezměněna.
 3. Vzhledem k tomu, že bývalé vedení Čemby bohužel stále odmítá předat agendu sdružení, zůstávají oficiálními komunikačními kanály:
Snažíme se reagovat na všechny konstruktivní dotazy a komentáře. Žádné jiné diskuse na diskusních serverech (např. Bike-forum) nejsme schopni sledovat. Děkujeme za pochopení.

pondělí 17. ledna 2011

Závěry členské schůze 16. ledna 2011 v Brně

Dne 16. ledna 2011 proběhla v Brně členská schůze České Mountainbikové asociace, o.s.

Hlavním bodem programu byla volba do výkonného výboru sdružení. Předsedou sdružení byl zvolen Václav Volráb, dalšími členy výkonného výboru se stali Sandra Tejnecká, Zdeněk Tomica, Jiří Bartoň a Aleš Linhart.

Výše členského příspěvku zůstala nezměněna a byla schválena změna sídla sdružení.

O proběhlé schůzi informují media:

středa 12. ledna 2011

Předběžné opatření okresního soudu

Okresní soud v Jablonci nad Nisou vydal předběžné opatření, ve kterém:

 1. se zakazuje České Mountainbikové asociaci činit úkony směřující k rozpuštění této asociace, zejména převádět aktiva na třetí osoby či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob
 2. se zakazuje bývalému předsedovi výkonného výboru T. K. činit jakékoliv právní úkony jménem ČeMBA, zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět její aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob
 3. se zakazuje bývalému předsedovi výkonného výboru T. K. nakládat s internetovou doménou "cemba.cz"
 4. se zakazuje všem bývalým členům výkonného výboru činit jakékoliv právní úkony jménem ČeMBA, zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět její aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob
Členové ČeMBA obdrželi kopii usnesení e-mailem.

čtvrtek 6. ledna 2011

Představení kandidátů do výkonného výboru

Vzhledem k blížícímu se termínu konání mimořádné členské schůze si Vám dovolujeme blíže představit kandidáty do výkonného výboru a na pozici předsedy občanského sdružení ČeMBA

Kandidáti jsou řazeni chronologicky podle abecedy.

Jiří Bartoň
24 let, Praha, student


Vzdělání: student magisterského programu Architektura a stavitelství na FSV ČVUT

Koníčky: Hlavní náplní mého života je architektura a cyklistika. Na bajku si dám rád technický švih, celodenní túru spojenou s prožitkem z přírody i několikatýdenní cykloexpedici za poznáním jiných krajů a kultur. Kolem Prahy si rád zajezdím na Točné, v Posázaví i na Brdech, za hranicemi jsem projel část Balkánu, Skandinávii a Podkavkazí. Rád se vypravuji do přírody i pěšky s báglem a při tom se snažím zachytit věci, které mě zaujmou, na fotografiích. A když občas zbude čas, věnuji ho i nějakému kulturnímu programu.

Vztah k ČeMBA: V ČeMBě jsem, tuším, od roku 2008. Od začátku mi přišlo důležité, aby tu byla nějaká organizace zastupující bajkery. Na dosavadní ČeMBě mi vadila malá orientace na růst členské základny a neprůhlednost záměrů vedení, které vedly ke ztrátě jeho důvěryhodnosti a k současné situaci.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Směr, který by měla ČeMBA, podle mě, nabrat, by měl přinést širokou členskou základnu, kterou by organizace zastupovala v jednání se státní správou a dalšími organizacemi. Čemba by měla být založena na vzájemné důvěře vedení a členů a na jakési pospolitosti. Čemba by měla motivovat své členy k dobrovolnosti. Nemyslím, že by měla být silný centralizovaný orgán, který uskutečňuje projekty celorepublikového významu, ale že by měla zastřešovat aktivity svých členů na lokální úrovni. Do výkonného výboru ČeMBy kandiduji hlavně kvůli tomu, aby ČeMBA byla. O jejím programu se dá následně diskutovat. Jako pracující student nemohu a nechci ČeMBě "upsat duši", ale mám ve zvyku, když už se do něčeho pustím, brát to vážně a dělat to pořádně.

* * *

Lukáš Drbohlav
34 let, Praha, IT Operations manager


Vzdělání:

Koníčky: Od mládí hraji fotbal, není to tak dávno co jsem s kolem začal jezdit do zaměstnání, pak víc a víc až se z cyklistiky stala moje hlavní mimopracovní aktivita.

Vztah k ČeMBA: Do ČeMBA jsem vstoupil na začátku roku 2010. Chápal jsem jako smysluplné podporovat bikovou organizaci, i přesto že jsem o ní měl málo informací. Také mě lákalo poznat nové přátele které spojuje stejný koníček. Bohužel realita v ČeMBA komunitě nebyla v určitém kontextu úplně příjemná.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Důležitými kroky po mimořádné členské schůzi bude stabilizace fungování organizace, její civilizované převzetí od bývalého vedení a vyřešení všech kontroverzních kroků jako je vylučování a pozastavování členství.
Myslím si že základním pilířem fungování ČeMBA by měla být biková advokacie, tedy aktivita která bude aktivně řešit podporu a rozvoj terénní cyklistiky v ČR. Důležitým předpokladem je však otevřenost a důvěryhodnost organizace, výrazně početnější členská základna než je nyní, zajištěné transparentní financování a transparentní provoz, ochota konstruktivně a věcně debatovat s laickou i odbornou veřejností.

* * *

Hynek Javor
37, Praha


Vzdělání: Mendlova Universita Brno, PEF

Koníčky: sport, historie

Vztah k ČeMBA: člen neco přes rok, za tu dobu jsem se účastnil čemba vyjížděk, čvíkendu, čbrigády, čsrazů, a hlavně jsem za čembu loboval na Ministerstvu pro místní rozvoj. Aktivitu v tom směru jsem pozastavil poté co jsem se dozvěděl o existenci Singltrek s..r.o. a hlavně o okolnostech za kterých vzniklo. A Čekal jsem jak se věc vysvětlí. Nezájem vedení o diskuzi se členy vedl k vytvoření iniciativy čembaplus , které jsem aktivním účastníkem.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Návrat ke kořenům, co se týká činnosti čemby a co nejlepší možné navázání na její předcházející činnost, podpora projektu Lesní stezky, zachování partnerství se všemi smluvními subjekty.
Široké fórum členů, jejich aktivní zapojení do práce pro organizaci. Tak aby všechno neviselo jen na výkonném výboru. Nastavení motivací ve směru získávání sponzorů.
Aktivní ochrana stávající sítě cest a stezek, monitoring – lepší využití stávající legislativy kdy občanské sdružení může být za určitých podmínek být úřady informováno o zahajovaných stavebních řízeních na určitém území, teoreticky i na území celé naší vlasti. Toto se týká i “vylepšení” cest asfaltem. Jednotlivec nemá možnost podat žádost o informování o zahajovaných správních řízeních.
Vypracování návodu pro členy jak na regionální úrovni chránit svoji cestičku.
Vypracování evidence používaných stezek a vytvoření tlaku na jejich lepší legislativní ochranu.
Budování dobrého jména ČeMBy, lobování za zájmy terénního cyklisty.

* * *

Aleš Linhart
38 let, Vizovice (okr. Zlín), kartograf a redaktor cyklomap v SHOCart spol. s r.o., průvodce CK Kudrna


Vzdělání: UP Olomouc (výchova dětí mimo vyučování - ekologická výchova)
Koníčky: Mountain Bike Orienteering (MTBO), hory, v zimě běžecké lyžování, od raného mládí orientační běh

Vztah k ČeMBA: člen od roku 2007, stál u duchovního zrodu bajkové organizace v ČR i jejího fyzického vzniku

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: ČeMBu na počátku cítil, jako organizaci, která se měla zastat bikerů v době, kdy sílil odpor KČT proti užívání turistického značení a
měla vyvažovat zájmy jiných skupin (pěší turisti, lesáci, myslivci apod.)
ČeMBa by se měla v následujícím roce otřepat z krize a v rámci finančních možností navázat na to nejdůležitější, co bylo vykonáno od jejího vzniku. Navázat na jednání se státní správou a jinými subjekty na poli bajkové advokacie. O ČeMBě se ví, nicméně někdy je její obraz zkreslený. Zúžit šíři záběru, zaměřit se na rozšíření členské základny a operovat na jednáních silným mandátem a širokou členskou základnou tak, aby se dalo říct, že ČeMBA opravdu mluví za bikery v ČR. Z ekonomického hlediska považuji za nezbytné napojení na subjekty, které v oboru terénní cyklistiky podnikají (výrobci kol, podnikatelé v cestovním ruchu, cyklistické obchody apod.)
V oboru cykloturistiky se pohybuji profesně přes 10 let a mám za sebou např. i jednání s AOPK, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci mnohem dříve než ČeMBA. Na jejím základě jsem prosazoval v minulosti s jednotlivými správami CHKO zákresy neznačených doporučených cest pro cyklisty do cyklomap SHOCart (nyní také online na www.cykloatlas.cz). Rád bych v práci v ČeMBA zužitkoval své zkušenosti a věnoval se mapování vhodných stávajících cest pro terénní cyklisty a udržení jejich legálního užívání.

* * *

Sandra Tejnecká
26 let, Olomouc, Štěpánov u Olomouce, OSVČ – grafické studio


Koníčky: Na kole jezdím něco mezi XC a FR, nejvíce si užívám jízdu z kopce, jsem častým návštěvníkem bikeparků a bike resortů, jinak mým dalším koníčkem je i má práce, tedy design.

Vztah k ČeMBA: Členkou ČeMBA jsem od roku 2007.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: ČeMBu beru jako odbornou, lobistickou organizaci za práva bajkerů. Náplň její činnosti by tedy měla být následující: dohlížet nad možnosti volného pohybu terénních cyklistů v přírodě po stávajících lesních cestách a stezkách včetně turistických chodníků, vyjednávat o této problematice s úřady, a ochranářskými subjekty typu CHKO, lobovat za práva bajkerů u politiků apod. Dále podporovat projekty, které mají příznivý dopad na případné zlepšení podmínek pro cyklisty (např. Rychlebské stezky, Singltrek pod Smrkem, ale i různé bikeparky pro technické způsoby ježdění) a stejně tak podporovat iniciativy, které si kladou za cíl zachovat stávající možnost pohybu po stezkách (např. Kola na křivo).
Nemělo by v postojích ČeMBy docházet k vyčleňování různých skupin bajkerů na ty, které budou podporovány a které ne, avšak vždy by to mělo mít něco společného s terénní cyklistikou – tzn. rovný přístup ke všem skupinám (XC, enduro, sjezd, turisti apod.)
ČeMBA by měla být, pokud jí to podmínky umožní, správcem ochranné známky Singltrek, v opačném případě by se měla snažit o její zrušení a to z důvodu, že jediný kdo může objektivně hodnotit kvalitu, je subjekt neziskový.
ČeMBA by měla dbát na maximální transparetnost vůči svým členům a to např. tím, že z každého jednání VV by měl vzniknout heslovitý zápis se zaznamem všech hlasování a tím, jak kdo hlasoval, vyjma věcí kdy to neumožní okolnosti, avšak těchto věcí by mělo být minimum. Dále by nový VV měl více využívat moderní technologie k navázání zpětné vazby od členů formou přímé demokracie tedy jakéhosi hlasování na dálku rozeslaného všem členům.
V současné situaci, kdy ČeMBA nemá a v dohledné době zřejmě mít nebude, žádné zaměstnance, kteří by se věnovali této problematice naplno, nemůže nezaznít otázka, a kladu si ji neustále také já, kdo to všechno bude vlastně dělat. Můj závěr je takový, že není nutně potřeba, aby ČeMBA byla hyperaktivní ve všech zmiňovaných oblastech, ale měla by fungovat jako zastřešující dohled nad okolním děním, a v případě potřeby být schopná zasáhnout, a to buď z řad VV, nebo dobrovolnosti zůčastněných členů. Samozřejmě ale vidím některé aktivity (např. oslovování politiků, komunikaci s úřady, pořádání brigád apod.), které se mohou i v menším počtu aktivních lidí dělat pravidelne.

* * *

Richard Vik
36 let, Praha

Vzdělání: SPŠ strojní

Koníčky: Sport především kolo a vše co s ním souvisí. Jezdím rád „toulavé XC na pohodu“ především v oblastech s co možná nejnižší kumulací lidí. Můj domácí revír je na jih od Prahy – Točná, Posázaví, Brdy, Karlštejnsko. Do přírody se rád vypravím i pěšky s dětmi a fotoaparátem v ruce. Rád poslouchám energickou rockovou a punkovou muziku.

Vztah k ČeMBA: Členem ČeMBA jsem od jejího vzniku v roce 2007. Uvítal jsem vznik organizace zastupující bikery a až do jara 2010 jsem byl ryze pasivním členem. Ale z důvodu znepokojení informacemi šířícími se o ČeMBA jsem se v průběhu loňského roku o dění uvnitř organizace začal zajímat a snažil se přimět vedení k urovnání nastalé situace.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby: Do budoucna by se ČeMBA měla konsolidovat a měly by se vyřešit spory s bývalým vedením. Měla by se snažit získat širší (i naprosto pasivní) členskou základnu aby její hlas měl ve společnosti větší váhu. Měla by monitorovat připravované právní úpravy a zasazovat se proti případnému zhoršení podmínek pro terénní cyklistiku (např. NP Křivoklátsko), případně se snažit tyto podmínky v již problematických oblastech zlepšovat. Byl bych rád, když by se podařilo zřídit nebo oživit „oblastní buňky“, které by byly schopny detailněji monitorovat problémy v jejich regionu, řešit je s vedením ČeMBA a případně pomoci s organizací údržby stávajících stezek.

* * *

Mgr. Ing. Zdeněk Tomica
38 let, Praha a Karviná


Vzdělání: vysokošké v oborech: právo, ekonomie, filozofie a historie

Koníčky: MTB (XC, 4X, DH), silniční cyklistika, jednokolka, lyže, snowboard, běžky, brusle, in-line, joga, dobré jídlo (Italie) a víno, Cuba Libre

Vztah k ČeMBA:
člen ČeMBA od samého začátku působení sdružení. Vždy jsem bral ČeMBA jako užitečného zástupce ve věci bránění práv bikerů a prosazovatele myšlenky neasfaltové terenní cyklistiky.

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby:
Současné zaměření a cíle sdružení ČeMBA vůči veřejnosti či státním orgánům jsou v pořádku a není třeba na nich nic měnit. Je třeba jen otevřít sdružení ČeMBA široké bikerské veřejnosti na opravdu demokratických principech (demokratizovat stanovy sdružení), stabilizovat situaci v ČeMBA a hlavně zamezit, aby cíle ČeMBA byly zneužívaný pro osobní prospěch jednotlivců. V rámci svého působení v ČeMBA bych rád využil svého právního vzdělání, které bude třeba při stabilizaci sdružení a řešení případných právních sporu s bývalým vedením sdružení, nesnášenlivosti vůči korupčnímu jednání a chuť hájit zájmy širokého bikerstva (i toho pasivního, co platí jen členské příspěvky a chce mít jen kde jezdit)

* * *

Václav Volráb
37 let, Kublov (okr. Beroun), nyní se věnuje malému developmentu, facility management


Vzdělání:
Gymnázium

Koníčky: MTB, fotografování, kultura

Vztah k ČeMBA:
člen od roku 2008, vstoupil jsem v reakci na možné vyhlášení NP Křivoklátsko

Vize ČeMBA a očekávaný přínos své osoby:
Úkolem pro následující období je především stabilizace organizace, s tím související pokus o dohodu s předchozím vedením, což věřím, že je stále možné a vlastně i pro všechny žádoucí. Bude rovněž nutné změnit znění stanov, o kterých si myslím, že jsou v některých bodech sepsány účelově a ne úplně směřují k efektivnímu fungování organizace. Jako nejdůležitější úkol spatřuji rozšíření členské základny a 3.000 - 5.000 členů se mi nezdá být nereálným cílem. Tohoto množství lze dosáhnout jen a pouze usilovnou pěčí o dobré jméno organizace u všech bikerů. Už nechci, abych se snad měl stydět za samolepku, nášivku, dres či triko s nápisem ČeMBA. Jen dostatečně početná základna dá silný mandát k jednání s úřady. ČeMBA tak bude i atraktivním partnerem pro ostatní subjekty. S rozšiřováním členské základny souvisí dopracování mechanizmů udělování čestného členství v ČeMBA respektovaným osobnostem širší bajkovou veřejností. Kredit organizace by to jistě zvýšilo.

Do budoucna bych rád inicioval zapojení členské základny do zmapování těch nejlepších tras pro bajkování, které si dnes spíše každý tak trochu necháváme pro sebe, což je pro každého místně neznalého bajkera velká škoda.

FAQ

Vážené bikerky a bikeři,

V souvislosti s mimořádnou členskou schůzi členu ČeMBA která se bude konat 16.1.2011 v Brně jsme pro vás připravili odpovědi na vaše nejčastěji kladené otázky:

1. Nejsem členem, chci na schůzi jít?

* V současnosti platné stanovy ČeMBA neumožnují, aby byla schůze veřejná, tudíž se ji mohou zúčastnit pouze členové ČeMBA.

2. Jsem členem ČeMBA, ale nemohu se zúčastnit osobně, mohu se nechat zastoupit někým jiným?

* Můžete se nechat zastoupit jakoukoliv plnoletou osobou způsobilou k právním úkonům, které dáte písemnou plnou moc s úředně nebo notářsky ověřeným podpisem. (Vzor plné moci je umístěn zde)

3. Mohu se do ČeMBA nyní přihlásit? Mohu se do ČeMBA přihlásit v místě konání schůze?

* Přihlášeni do ČeMBA není v tuto chvíli z organizačních důvodů a z nastalé patové situace fakticky možné. Hned jak se současná situace vyřeší a bude zřízen nový bankovní účet pro členské příspěvky, bude přijímání nových clenu obnoveno.

4. Jsem osoba, které bylo bývalým výkonným výborem pozastaveno členství v ČeMBA, mohu se zúčastnit mimořádné členské schůze a hlasovat?

* Na členské schůzi 5.12.2010 bylo rozhodnuto o pozastavení členství těchto osob. U těch osob, u kterých tato členská schůze neschválila pozastavení (vyloučení), nic nebrání v účasti na členské schůzi, jsou stále členy ČeMBA. Osoby, které byly poslední členskou schůzi vyloučeny, se nemohou členské schůze zúčastnit.


5. Jsem členem ČeMBA a nedostal jsem pozvánku do svého mailboxu, mohu se zúčastnit členské schůze?

* Pozvánky byly rozeslány všem členům dle členské databáze. Pokud nejste v této databázi, tak budete muset u vstupu na členskou schůzi prokázat své členství dokladem o zaplacení členského příspěvku do ČeMBA.

Pokud potřebujete odvézt do Brna nebo můžete nabídnout volné místo v autě, napište nám na email zachranme.cembu@gmail.com, pokusíme se vaše žádosti a nabídky zkoordinovat.

Pokud máte další otázku, na kterou hledáte odpověď, prosím, napiště ji do komentáře. Budeme se snažit na ni co nejdříve odpovědět.