pátek 17. prosince 2010

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi České Mountainbikové Asociace, o.s.

Na základě vyjádření Ministerstva vnitra České republiky k současné patové situaci v občanském sdružení Česká Mountainbiková Asociace, o.s. (dále jen jako „ČeMBA“) po odstoupení všech členů výkonného výboru a jejich rady, jak tuto situaci nejlépe řešit, volíme tento postup a svoláváme Mimořádnou členskou schůzi občanského sdruženi ČeMBA. Jsme pro konstruktivní řešení (v podstatě jediné možné). My bikeři si organizaci hájící naše zájmy opravdu zasloužíme a do budoucna ji jistě budeme potřebovat stále více. Účast každého, komu na ČeMBA opravdu záleží, je důležitá, a proto prosíme a zároveň apelujeme na přítomnost co největšího počtu členů. Rozumíme však i tomu, že v nastalé situaci je těžké se zorientovat a správně rozlišit, kdo to s dalším (ne)fungováním sdruženi jak myslí. Sejděme se proto na této schůzi, vyslechněme si vize (nikoliv však hádky) a hlasováním dejme najevo skutečnou vůli členů v další osud a směřování ČeMBA do budoucnosti. Průběh minulé členské schůze s manipulovaným programem schůze nelze akceptovat jako vůli řádných členu.

"Nezvoleni organu není důvodem pro rozpuštěni občanského sdružení Ministerstvem vnitra. V daném případě bych zřejmě doporučovala svolat novou členskou schůzi a na té zvolit výbor, připadne další organy sdruženi dle stanov."
Z textu Mgr. Terezy Hofmanové Koprnické, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, odděleni volební a sdružováni, úsek sdružováni

* * *


Jménem jedné třetiny členů občanského sdružení České Mountainbikové Asociace, o.s. (dále jen jako „ČeMBA“) zveme všechny členy ČeMBA na mimořádnou členskou schůzi.

Datum: 16. ledna 2011
Čas: od 10:00 hod.
Místo: Dělnický dům Židenice, Jamborova 3323/ 65, Brno (www.delnickydumbrno.cz)

Program členské schůze:

1. úvodní slovo svolavatele mimořádné členské schůze
2. volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze
3. volba skrutátorů (3 osoby)
4. Volby do Výkonného výboru
a) představení kandidátů do výkonného výboru, představení jejich vize, další činnosti a směřovaní ČeMBA
b) volba předsedy sdružení (1 osoba)
c) volba členů Výkonného výboru (2 osoby)
d) volba dalších členů Výkonného výboru (2 osoby)
5. schválení výše členského příspěvku pro rok 2011
6. schválení změny stanov článek 1 odstavec 4. (sídlo sdružení)
7. ukončení mimořádné členské schůze
8. diskuze

Členské schůze se můžete zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě úředně nebo notářsky ověřené písemné plné moci (čl. 4 odst. 4. stanov sdružení)

Členem výkonného výboru může být každý člen sdružení. Kandidaturu do výkonného výboru (ať už na funkci předsedy sdružení či člena výkonného výboru (nebo obojího)) je nutné podat podle článku 4. odst. 9. stanov sdružení nejméně 21 dní před konáním členské schůze.

Ke kandidatuře na předsedu sdružení se, prosím, registrujte ZDE.
Ke kandidatuře na člena výkonného výboru se, prosím, registrujte ZDE.

Jména kandidátů, kteří ohlásili svou kandidaturu do 26. 12. 2010, budou následně zveřejněna.

Z organizačních důvodů se, prosím, k účasti na schůzi registrujte ZDE.
Tato registrace je pouze pro hrubý odhad účasti a registrace je samozřejmě nepovinná.


Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi je zároveň zveřejněna na webu: http://zachranme-cembu.blogspot.com/ a to z důvodu nemožnosti přístupu na původní web www.cemba.cz .


Uvědomujeme si, ze v předvánočním čase chceme všichni dělat spousty jiných a jistě příjemnějších věcí než se zamýšlet nad činností občanského sdružení. Bohužel momentální komplikovaná situace nám nedává jinou možnost, jak situaci vyřešit.

Proto Tě prosím, pokud si přeješ pokračování ČeMBA a to hlavně na poli bajkové advokacie, přijeď na mimořádnou členskou schůzi nebo za sebe vyšli alespoň svého zástupce.


Děkuji

Mgr. Aleš Linhart
svolavatel mimořádné členské schůze místo členů výkonného výboru, který kompletně rezignoval
člen ČEMBA od roku 2007

1 komentář:

  1. Jak bude zajištěno že na schůzi budou pouze členové ČeMBy (ať už osobně nebo v zastoupení)?

    Můžou se zúčastnit členové kteří byli na poslední řádné schůzi vyloučeni ze sdružení?

    OdpovědětVymazat