středa 15. prosince 2010

150 žádostí a jak to bude dál

Do dnešního dne bylo na adresy výkonného výboru posláno 150 žádostí o svolání mimořádné členské schůze ČeMBA! To je vynikající výsledek, který nás jen utvrzuje v tom, že naše snažení je správné a máme v něm pokračovat.

Z oficiálního zápisu ze schůze Čemby z 5.12.2010 jasně vyplývá, že Tomáš Kvasnička a výkonný výbor chtějí naše sdružení zrušit za každou cenu, přítomní členové však ve dvou hlasováních dali najevo, že si to nepřejí. Počet dosavadních reakcí běžných členů svědčí o tom, že zachování Čemby podporuje také významná část z nich. Lze to snad chápat jako chování parazitů, jak své oponenty častuje Tomáš ve svém projevu?

Nejsem ve svém počínání za záchranu ČeMBA sám, stojí za mnou početná skupina aktivních lidí, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost a pracovat pro sdružení. Nevyšli z řad internetových kecálků, ani mezi nimi nejsou jiné kontroverzní postavy. Naopak máme podporu respektovaných osobností, kteří stáli u zrodu samotné Čemby a médií: iVelo, Cykloserver.cz, MTBS.cz.

Jak to vidí Ministerstvo vnitra ČR

S dotazem na metody rozpuštění občanského sdružení jsme se obrátili na Ministersvo vnitra ČR, kde nám bylo potvrzeno, že „krize správních orgánů“, jak ji prezentovalo VV na poslední schůzi, je běžná věc řešená volbou nových orgánů, a nikoli důvod pro rozpuštění sdružení:

"Nezvolení orgánu není důvodem pro rozpuštění občanského sdružení Ministerstvem vnitra. Rozpuštění občanského sdružení dle § 12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. je možné pouze za předpokladu, že občanské sdružení vyvíjí nedovolenou činnost, specifikovanou v citovaném ustanovení. V daném případě bych zřejmě doporučovala svolat novou členskou schůzi a na té zvolit výbor, případně další orgány sdružení dle stanov."

Pro svolání mimořádné schůze svědčí také fakt, že stále nebyla schválena zpráva o činnosti a účetnictví ČeMBA.

Jak to bude dál

O dalším vývoji máme jasnou představu a jen ladíme detaily, jak postupovat dál. Nežene nás vpřed motivace osobní vendety či napadání a ani není naším zájmem nechat se zatáhnout do vzájemného osočování. To ničemu a nikomu nemůže pomoci. Máme ovšem dost sil, entuziasmu i prostředků, abychom v naší snaze pokračovali a organizaci se opravdu pokusili zachránit!

Úkolem pro následující období je především stabilizace organizace, s tím související pokus o dohodu s předchozím vedením. Věříme, že je stále možná a vlastně i pro všechny žádoucí. Bude rovněž nutné změnit znění stanov, o kterých si myslíme, že jsou v některých bodech sepsány účelově a ne úplně směřují k efektivnímu fungování organizace.

Jako nejdůležitější úkol spatřujeme rozšíření členské základny a 3.000 - 5.000 členů se nám nezdá být nereálným cílem. Tohoto množství lze dosáhnout jen a pouze usilovnou pěčí o dobré jméno organizace u všech bikerů. Už nechceme, abychom se snad měli stydět za samolepku, nášivku, dres či triko s nápisem ČeMBA. Jen dostatečně početná základna nám dá silný mandát k jednání s úřady a budeme tak i atraktivním partnerem pro ostatní subjekty.

Další informace budou následovat, sledujte weblog a facebook.

Václav Volráb

Prosím Tě, pokud si přeješ pokračování ČeMBA a dosud jsi žádost výkonnému výboru neposlal/a, abys tak učinil/a co nejdříve. Díky!

Žádné komentáře:

Okomentovat