čtvrtek 9. prosince 2010

Průběh členské schůze, 5.12. 2010, Brno

Oficiální zápis ze schůze nebyl ještě zveřejněn a proto ve stručnosti shrneme důležitá fakta ze schůze:

 1. Na schůzi nejsou vpuštěni členové s pozastaveným členstvím a na místě je pozastaveno členství všem dalším platným členům ČeMBy, kteří jim udělili plnou moc k zastupování. Vše na základě údajných "podkladů pro schůzi" (http://cemba.cz/clanek.shtml?x=6130) zveřejněných teprve v předvečer schůze. Vchod do místnosti hlídá ozbrojená ostraha.
 2. Úvodní slovo VV, ve kterém Martin Krahulík zhodnotil činnost VV v roce 2010. 
 3. Úvodní slovo předsedy TK, ve kterém přednesl zcela nečekaně několik katastrofických scénářů, které všechny končí zánikem ČeMBy. Hned také navrhuje zásadní změnu programu "běžné členské schůze" a jedinými navrženými body jsou hlasování o důvěře VV a hlasování o DOBROVOLNÉM ROZPUŠTĚNÍ ČeMBy. Ano, předseda sdružení jen tak navrhuje zánik ČeMBy, do které vložilo své příspěvky a důveru cca 500 členů. A to na schůzi necelých 40 přítomných členů. Své scénáře podtrhuje hrozbou žaloby a vymáháním částky 250 000,- Kč za své cestovní výdaje (zpětně) na občanském sdružení v případě, že hlasování neproběhne dle jeho představ a nějakým způsobem bude docíleno pokračování ČeMBy jako občanského sdružení s jiným vedením. Velká část osazenstva, včetně stávajícího VV, se nezdá být překvapena a změna programu je přijata. 
 4. V následující diskusi zní z pléna velké množství názorů a řečníci nepatřící do úzkého kruhu spolupracovníků TK se shodují na tom, že ČeMBA by měla zkusit překonat krizi a pokračovat i za cenu užšího záběru činnosti (zaměstnanci z důvodu přiškrcení příjmů v r. 2011 ukončili pracovní poměr). Jediný nový kandidát do VV, Václav Volráb (iniciátor www.kolanakrivo.cz), prohlašuje, že je ochoten pracovat ve VV i v této složité situaci.
 5. Stávající VV získává drtivou většinou důvěru přítomných členů.
 6. Hlasování o dobrovolném rozpuštění ČeMBy neprošlo. K rozpuštění sdružení je dle stanov potřeba 3/4 hlasů přítomných členů.
 7. Zůstávající členové VV postupně podávají demisi a VV tím pádem de facto přestává existovat.
 8. Na návrh z pléna je do programu zařazeno hlasování o potvrzení vyloučení členů s pozastaveným členstvím. Pouze u dvou případů je vyloučení potvrzeno (Zdeněk Bartoš a ???), všichni ostatní zůstávají členy ČeMBy. Přesto nejsou na schůzi vpuštěni.
 9. Před ukončením schůze, na které nebyly projednány zásadní dokumenty sdružení dle stanov (zpráva o činnosti sdružení a hospodaření za rok 2010) padá znovu návrh na hlasování o dobrovolném rozpuštění ČeMBy. Opět neprošlo.
 10. Schůze je ukončena informací, že ČeMBA je nyní bez vedení a tento fakt prý bude řešit Ministerstvo vnitra rozpuštěním sdružení.
Obáváme se, že VV celý průběh schůze zinscenoval a ČeMBA by opravdu mohla být zrušena mocí Ministerstva vnitra jako sdružení bez funkčního správního orgánu. Cílem odstupujícího předsedy je, dle našeho názoru, převést veškeré aktivity ČeMBy na svou stranu. Chceme mu v tom zabránit a ČeMBu udržet při životě, zvolit nové orgány a fungovat. Na schůzi nemohl být bohužel nový VV zvolen, protože nikdo odstoupení stávajícího VV nečekal a dle stanov musí být kandidatura podána nejpozději 14 dnů před schůzí.

4 komentáře:

 1. Doručení těmto příjemcům nebo distribučním seznamům je dokončeno, ale cíl neodeslal oznámení o doručení:

  cemba@cemba.cz
  vybor@cemba.cz
  tomas.kvasnicka@cemba.cz
  max.halata@cemba.cz
  martin.krahulik@cemba.cz
  ales.hnyk@cemba.cz
  rostislav.skopal@cemba.cz

  Předmět: Svolání mimořádné členské schůze

  OdpovědětVymazat
 2. Začít očistu něčeho za použití kradených e-mailů je úsměvné.

  OdpovědětVymazat
 3. Stejně jako bez důkazů někoho obvinit z krádeže a ještě se pod to neumět podepsat :-)

  OdpovědětVymazat
 4. A kde jste všichni vy "snaživý bikeři" byli, když se všechno kvůli nepromyšleným útokům a často dosti hloupě psaným článkům na webu začalo všechno hroutit? Všem to bylo ukradený a teď si chcete dělat svoji čembu. Kdo z vás přidal ruku k dílu a jen hloupě netlachal, nekritizoval a nepopuzoval bez ukázky své vlastní práce?

  OdpovědětVymazat